Tro

Min tro på Gud är min starkaste övertygelse och min styrka. Den ger mig substans, säkerhet och mening i livet.

I vår nuvarande globaliserade värld kan kristendomen ses som förlegad, manipulativ och till och med farlig.

Mitt mål är att visa människor att kristendomens riktiga kärna INTE innebär att man skall sträva efter att uppnå religiösa regler utan strävan efter kärlek för hela mänskligheten. När Jesus korsfästes var hans sista ord “Fader, förlåt dem; ty de veta icke vad de göra.” (Lukas 23, vers 34). Kärlek och förlåtelse personifierar kristendomen.

Detta kan givetvis vara tufft när andra människor försöker förråda dig, kommer med falska anklagelser, saknar ärlighet och integritet eller är grymma, hämndlystna och hatiska. Dessa egenskaper ligger tyvärr i människans natur, men med guds hjälp och kärlek kan vi överkomma vår naturliga hämndlystnad och omfamna kärleken istället.

Genom mitt arbete i The Time Is Now Ministries kommer jag sträva efter att visa att kristendomen är aktuell och praktiskt inte förlegad, kärleksfull och fridfull inte farlig och upplärande och moralisk inte manipulativ.

Jag avslutar med en vers från skriften.
Psalm 23, vers 1: Herren är min herde, mig skall intet fattas.