Villkor

1.1 ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kund”) gör en beställning via webbplatsen www.davidsam.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).
21st Century Personal Training School reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Intersport har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.
Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av 21st Century Personal Training School. Informationen är skyddad genom lag med hänsyn till t.ex. upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från 21st Century Personal Training School.

1.2 PRISER

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Samtliga priser är i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms, för närvarande 25%. Priserna inkluderar inte betalnings- eller leveransavgifter, som anges separat. Priserna som anges vid Kundens beställningstidpunkt gäller genom hela köpprocessen.
Alla avgifter är inklusive moms. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

1.3 KÖP OCH KUNDUPPGIFTER

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter nedan och samtyckt till användningen av cookies enligt punkten 1.14 nedan. Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås först när 21st Century Personal Training School skriftligen till av Kunden uppgiven e-postadress bekräftat beställningen (”Orderbekräftelsen”) och Kunden mottagit Orderbekräftelsen från 21st Century Personal Training School. 21st Century Personal Training School uppmanar Kunden att spara denna Orderbekräftelse för eventuella kontakter med 21st Century Personal Training Schools kundtjänst.
21st Century Personal Training School skickar ut en orderbekräftelse på angiven mailadress från det att du godkänt och skickat in din order till oss.
Har du några frågor kontakta 21st Century Personal Training School.
Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kund ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om 21st Century Personal Training Schools behandling av personuppgifter finns i punkten 1.14 nedan, som är en del av dessa Villkor.
Kunden åtar sig att se till så att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till 21st Century Personal Training School om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord.
Om 21st Century Personal Training School misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har 21st Century Personal Training School rätt att stänga av Kunden. 21st Century Personal Training School har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

1.4 BETALNING OCH GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Kund kan betala sin beställning via 21st Century Personal Training Schools samarbetspartner Klarna AB (”Klarna”), organisationsnummer 556737-0431 genom Klarna och de alternativ som där erbjuds: fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning och direktbetalning.
Klarnas Checkout (Betaltjänst) presenterar viss information för Kunden så snart Kunden är identifierad. Vilken information Kunden behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Betaltjänst utan vid behov beroende av vilket betalningsalternativ Kunden valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte Kundens kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om Kunden, t ex banker. Efter att Kunden har identifierats uppvisar Klarna betaltjänst vilka alternativ som är tillgängliga för just dig som Kund. Faktura är förvalt betalningsalternativ men Kunden kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ Kunden erbjuds kan variera från tid till annan. Kunden kan själv välja om Kunden vill skydda sin användning av Klarna Betaltjänst med en PIN-kod.
Fakturorna skickas ut via mail i samband med att ordern skickas från Webbplatsen. Fakturan har en förfallotid på 14 dagar. Kvitto på din betalning skickas med i paketet och fungerar som köpebevis (kvitto).
Genom att ange eller efterfråga information i Klarna Betaltjänst godkänner du dessa Villkor samt Klarna betaltjänst användarvillkor och Klarnas användning av Kunden personuppgifter enligt vad som framgår i Klarna betaltjänst användarvillkor, se följande länk: Klarnas villkor.
För mer information om Klarna Betaltjänst använd gärna följande kontaktuppgifter: telefon 08-120 120 10, eller på Klarnas hemsida. Vid kontakt med Klarna används personnummer och kundnummer.

1.5 SÄKERHET VID BETALNINGAR HOS www.davidsam.se

Det är viktigt för 21st Century Personal Training School att kunna erbjuda säkra betalningsalternativ. Därför använder 21st Century Personal Training School ett betalningssystem som utvecklats för att skydda Kunden. Alla transaktioner som görs skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade, vilket ger mycket god säkerhet. För att skydda Kunden förbehåller sig 21st Century Personal Training School alltid rätten att kontrollera korts giltighet, att den debiterbara köpesumman finns och köparens adressuppgifter. Vid frågor kring säkerheten eller betalningssätt är Kunden välkommen att kontakta 21st Century Personal Training School.

1.6 ÅNGERRÄTT

Vid köp av tjänster på Webbplatsen har Kund alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela 21st Century Personal Training School detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda tjänsten (ångerfristen).
Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till 21st Century Personal Training School på det sätt som anges här. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på tjänsten i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se följande länk: Ångerblankett Konsumentverket).
Länk ovan: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett
När Kunden ångrar sitt köp betalar 21st Century Personal Training School tillbaka det belopp som Kunden betalat för tjänsten.
21st Century Personal Training School betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum 21st Century Personal Training School tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde vid köpet, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

1.7 ÅLDERSGRÄNS

21st Century Personal Training School expedierar, enligt svensk lag, inte kontantköp till personer under 16 år och kreditköp till personer under 18 år. Konsumenter under 18 år måste ha målsmans godkännande.

1.8 PERSONUPPGIFTER

21st Century Personal Training School ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Kund lämnar till 21st Century Personal Training School . Kundens uppgifter används för att 21st Century Personal Training School ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden, såsom ge Kunden god service, olika marknadsföringsaktiviteter exempelvis utskick av nya kataloger/broschyrer och erbjudanden som är anpassade för Kund. För att uppnå detta kan Kundens uppgifter behöva samköras med andra register och lämnas till andra bolag inom koncernen och till 21st Century Personal Training Schools samarbetspartners och leverantörer, i vissa fall även utanför EES-området. 21st Century Personal Training School dokumenterar även den kommunikation de har med Kunden i de fall Kund gör en reklamation, detta för att tillhandahålla den service Kund förväntar sig av 21st Century Personal Training School .
Kund har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om Kund hos 21st Century Personal Training School , oavsett hur de samlats in. Om en Kund vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till 21st Century Personal Training School . Begäran ska göras skriftligen och kan inte skickas med e-post. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Kund rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

1.9 BOLAGSINFORMATION

21st Century Personal Training School AB, organisationsnummer 559112-8284 är registrerat på adress DATAVÄGEN 1, 436 32 Askim, org nr. 559112-8284 med styrelsens säte i Västra Götalands län, Göteborgs kommun. Huvudsaklig verksamhet är att bedriva utveckling och utbildning i olika träningsmetoder, utbildning, seminarier och certifiering av personliga tränare inom sport och fitness och fritid samt därmed förenlig verksamhet.