Nummer 7

Det var min gode vän Riaan Kotze som påminde mig om betydelsen av siffran 7. Siffran 7 representerar perfektion, vilken jag tror att vi alla skall sträva efter att nå.

Vad jag menar med detta är att vi genom att aktivt, varje dag, försöka vara en bättre människa kan sträva efter det svåruppnåeliga målet som siffran 7 representerar.

Processen måste först och främst börja med våra tankebanor, hur och varför detta fungerar förklaras här:

Dina tankar styr dina handlingar, dina handlingar styr ditt liv. Så för att förändra ditt liv så måste du förädra dina tankar.

Det är denna plan som ligger till grund för att en individ skall kunna genomföra en positiv förändring i sin vardag. Oavsett vilka problem du hade, har eller kommer att ha, så med hjälp av denna positiva plan både kan du och kommer du att återrvinna alla livets utmaningar.

Är det verkligen så enkelt?

Faktiskt är det så enkelt, men att ändra sina tankebanor är en en process som man måste vara beredd att arbeta med varje dag för att det skall bli en bestående positiv förändring i våra liv och hos dem i vår närhet.

Jag har en passion, och den passionen är att hjälpa andra med den här positiva förändringen. Genom min erfarenhet som son, bror, far, fotbollsspelare, friidrottare, personlig tränare och motivationsföreläsare har jag insett att livet måste ses som en rad av otaliga segrar.